Rejestracja czasu pracy

Czas pracy jest jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy działającej w dzisiejszych warunkach rynkowych. Właściwe rozliczanie czasu pracy pracowników to właśnie czynnik, który może znacząco podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa. Obliczanie dokładnych godzin pracy jest bardzo ważne dla każdej firmy, ale jest to dość pracochłonny proces, zwłaszcza jeśli liczba pracowników wynosi tysiąc lub nawet więcej. Aby znacznie uprościć tę procedurę, aby szybko i terminowo uporządkować dane wszystkich swoich pracowników, przedsiębiorstwo powinno korzystać z programu do rejestracji czasu pracy (RCP). Pozwoli on sprawnie i skutecznie monitorować czas pracy pracowników.

Jak działa system rejestracji czasu pracy (RCP)?

Skaner biometrycznyPodstawową zasadą rejestracji czasu pracy (RCP) jest automatyczne obliczanie całkowitej liczby godzin przepracowanych przez każdego pracownika. Poza tym dokonywane jest klarowne rozliczenie urlopów i dni chorobowych, dodatkowych dni wolnych, nieobecności i spóźnień. Upoważniona osoba będzie mogła w każdej chwili otrzymać pełny raport o wymaganych parametrach. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca, pracownicy i HR mają pełny dostęp do aplikacji i mogą łatwo kontrolować swój status. Pozwala to znacznie zautomatyzować zarządzanie urlopami, a także zaoszczędzić czas i papier.

W celu zarejestrowania czasu przybycia i wyjazdu każdego pracownika należy użyć specjalnego identyfikatora – karty zbliżeniowej, odcisków palców, tęczówki, geometrii dłoni. To od tego parametru zależy wybór konkretnego programu, który będzie uwzględniał godziny pracy. RCP Elektroniczny rejestr czasu jest w pełni dostosowany do polskich realiów i aktualnych przepisów.

Korzyści z automatycznej rejestracji czasu pracy (RCP)

Wprowadzony automatyczny system rejestracji czasu pracy pracowników (RCP) pomaga rozwiązać wiele ważnych zadań:

 • Oszczędności finansowe.
 • Poprawa dyscypliny pracy pracowników przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie godziwych wynagrodzeń dla każdego pracownika.
 • Znaczne uproszczenie w przygotowaniu sprawozdawczości w przedsiębiorstwie.
 • Skrócenie czasu planowania czasu pracy pracowników.
 • Obiektywizm w podejmowaniu decyzji zarządczych dotyczących personelu.

RCP zapewnia pracodawcy:

 • Systemy zarządzania dokumentami – które zapewniają szybkie i przejrzyste elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie oraz eliminują ilość tworzonych dokumentów papierowych.
 • Elektroniczne systemy delegacji – uproszczenie planowania i organizacji podróży służbowych. Program dla delegacji pozwoli wygodnie obsłużyć wszystkie dokumenty związane z wyjazdem służbowym pracownika.
 • Opracowywanie wielozmianowych grafików pracy, zarówno grupowych, jak i indywidualnych wiele systemów ewidencjonowania możliwych godzin pracy dowolna praca, od najprostszych, takich jak: pełny etat, niepełny etat, 3/4, 1/4 itd., po najbardziej złożone, wyrażone dowolnym ułamkiem.
 • Skaner biometrycznyAutomatyczna kontrola dowolnych nadgodzin otrzymywanie płatności za nadgodziny. Monitorowanie różnych rodzajów urlopów, zwolnień i nieobecności (w tym urlopy na żądanie, pielęgnacyjne, bezpłatne, macierzyńskie, ojcowskie, urlopy rodzicielskie, świadczenia medyczne, nadgodziny, dni wolne i inne), dni wolne są wyznaczane w programie rejestracji czasu pracy.
 • Dzięki elektronicznej liście obecności dział kadr ma pełną kontrolę nad ewidencją czasu pracy swoich pracowników. RCP to zbiór informacji o rodzaju zatrudnienia, okresach rozliczeniowych oraz rodzaju godzin pracy każdego pracownika

Jeżeli firma posiada program rozliczania czasu pracy, oznacza to, że wszelkie nadużycia kadrowe związane z czasem pracy będą całkowicie wykluczone. Nie da się ukryć ani wczesnych wyjazdów, ani późnych przyjazdów, ani nieobecności. System śledzenia czasu pracy umożliwi dokładne rejestrowanie czasu pracy wszystkich pracowników, tworzenie grafików oraz monitorowanie sumienności pracy personelu. Umożliwi to kierownictwu podejmowanie właściwych i świadomych decyzji personalnych, co z kolei zapewni pomyślne funkcjonowanie firmy.War to wypróbować oprogramowanie RCP, dzięki niemu z łatwością zostanie wykonany elektroniczny pomiar czasu. Rejestracja czasu pracy może być dużym ułatwieniem dla średnich i dużych firm, to rozwiązanie na miarę XXI wieku.